מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע כריש 2020


מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 25/02/2020

תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 181.0 83.0 8.0 71.0 19.0 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 7
2 120.6 18.0 44.6 9.0 49.0 כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934 5
3 64.7 25.0 5.7 27.0 7.0 נצר גמליאלי - זהבי יוחנן 41832 19276 4
4 22.0 -12.0 [A] 3.0 31.0 לשם יוספה - גינזבורג שיקה 16866 6422 3
5 -5.0 -41.0 40.0 -4.0 [A] עמיר גליה - שיף שמעון 14999 969  
6 -23.1 6.0 -9.1 -20.0 [A] סלטי חיים - שני רות 2621 395  
7 -30.0 34.0 -16.0 -34.0 -14.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
8 -30.9 -5.0 -22.9 15.0 -18.0 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864  
9 -55.0 -43.0 [A] 0.0 -12.0 נחשון אבנר - בן משה מיכאל 18363 12783  
10 -119.0 -65.0 -36.0 -20.0 2.0 בונים רוני - פרסטיי ברכה 41837 41831  
      -9.1 5.0   זוארץ אבי - דמתי נתן 2921 13694  
    25.0       נצר גמליאלי - זייד שמואל 41832 1212  
          5.0 שני רות - שיף שמעון 395 969  
        -52.0   גור ציפורה - שביט ויקטור 14788 22960  
          -63.0 רוזנצוויג מרדכי - גברי מעיין 23029 41825  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 83.0 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 9
2 34.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 7
3 25.0 נצר גמליאלי - זייד שמואל 41832 1212 5
4 18.0 כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934 4
5 6.0 סלטי חיים - שני רות 2621 395 4
6 -5.0 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864  
7 -12.0 לשם יוספה - גינזבורג שיקה 16866 6422  
8 -41.0 עמיר גליה - שיף שמעון 14999 969  
9 -43.0 נחשון אבנר - בן משה מיכאל 18363 12783  
10 -65.0 בונים רוני - פרסטיי ברכה 41837 41831  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.