מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע בנישו 2020


מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 28/01/2020

תוצאות סופיות:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 64.17 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 8
2 61.42 צדיק ארז - כהן ליאור 2934 40424 6
3 53.17 עמיר גליה - שיף שמעון 14999 969 5
4 52.47 פול יואכים - שני רות 4172 395 4
5 51.54 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 3
6 45.10 נצר גמליאלי - זהבי יוחנן 41832 19276  
7 41.98 שגב זאב ד"ר - אהרונוביץ מיכאל 8101 16864  
8 41.67 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
9 36.11 גינזבורג שיקה - לשם יוספה 6422 16866  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 57.55 64.17 69.05 54.63 42.36 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 5
2 54.20 45.10 50.79 67.59 53.33 נצר גמליאלי - זהבי יוחנן 41832 19276 4
3 53.86 61.42 52.38 48.15 53.47 צדיק ארז - כהן ליאור 2934 40424 3
4 53.67 52.47 48.41 51.85 61.94 פול יואכים - שני רות 4172 395 2
5 51.96 53.17 47.62 50.79 56.25 עמיר גליה - שיף שמעון 14999 969 2
6 45.71 [A] 51.59 41.67 39.58 גברי מעיין - רוזנצוויג מרדכי 41825 23029  
7 43.30 41.67 41.27 47.22 43.06 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
      38.89 37.96   שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694  
          53.47 צדיק ארז - סלטי חיים 2934 2621  
    51.54       גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
      50.79     זייד שמואל - נצר גמליאלי 1212 41832  
        50.00   שביט ויקטור - גור ציפורה 22960 14788  
        47.22   זוארץ אבי - בונים רוני 2921 41837  
    41.98       שגב זאב ד"ר - אהרונוביץ מיכאל 8101 16864  
    36.11       גינזבורג שיקה - לשם יוספה 6422 16866  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.