מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - מוקדמות אליפות אילת ע"ש סמי פקר


מושב: 5 מתוך 5, תאריך: 24/12/2019

תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [5] [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 179.0 38.0 48.0 -4.0 40.0 57.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 11
2 132.0 -10.0 33.0 51.0 -7.0 65.0 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621 9
3 106.0 7.0 26.0 -7.0 32.0 48.0 גינזבורג שיקה - לשם יוספה 6422 16866 7
4 91.0 18.0 33.0 3.0 27.0 10.0 כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934 6
4 91.0 14.0 21.0 16.0 35.0 5.0 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 6
6 60.0 -18.0 20.0 2.0 34.0 22.0 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 4
7 35.8 -5.3 -13.0 18.0 32.0 4.0 שיף שמעון - עמיר גליה 969 14999 3
8 29.0 19.0 0.0 10.0 23.0 -23.0 שני רות - עקנין רות 395 5054 2
9 -40.0 -34.0 -25.0 10.0 11.0 -2.0 נצר גמליאלי - זהבי יוחנן 41832 19276  
10 -169.5 -30.5 -59.0 -13.0 -45.0 -22.0 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
      -11.0 -18.0 -33.0 -95.0 גור ציפורה - שביט ויקטור 14788 22960  
    -18.0     34.0   ויסר חיים - נחשון אבנר 4173 18363  
          -57.0 24.0 בן משה מיכאל - הסל שמעון 12783 6440  
      -39.0   -34.0   גברי מעיין - רוזנצוויג מרדכי 41825 23029  
      17.0       נחשון אבנר - בן משה מיכאל 18363 12783  
    -34.0         זוארץ אבי - נצר גמליאלי 2921 41832  
            -43.0 שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694  
            -47.0 ליפשיץ עודד - מור פנחס 21702 8455  
      -51.0       הזנפרץ אתי - דמתי נתן 23333 13694  
          -52.0   זוארץ אבי - ברטה 2921 74-0008  
        -68.0     זוארץ אבי - נחשון אבנר 2921 18363  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 38.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 8
2 19.0 שני רות - עקנין רות 395 5054 7
3 18.0 כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934 5
4 14.0 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 4
5 7.0 גינזבורג שיקה - לשם יוספה 6422 16866 3
6 -5.3 שיף שמעון - עמיר גליה 969 14999  
7 -10.0 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621  
8 -18.0 ויסר חיים - נחשון אבנר 4173 18363  
9 -30.5 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
10 -34.0 זוארץ אבי - נצר גמליאלי 2921 41832  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.