מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע אלברטו בלום 2019


מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 16/07/2019

תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 61.3 14.0 10.3 16.0 21.0 נחשון אבנר - בן משה מיכאל 18363 12783 6
2 48.9 28.0 -17.1 7.0 31.0 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 5
3 3.1 -44.0 41.1 -1.0 7.0 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422 4
4 -4.4 -17.0 12.6 0.0 [A] שני רות - לשם יוספה 395 16866  
5 -28.9 -17.0 9.1 5.0 -26.0 עמיר גליה - שיף שמעון 14999 969  
6 -49.0 -12.0 -38.0 -2.0 3.0 נצר גמליאלי - זהבי יוחנן 41832 19276  
7 -78.4 -15.0 -27.4 [A] -36.0 גברי מעיין - רוזנצוויג מרדכי 41825 23029  
8 -85.9 -33.0 -6.9 -34.0 -12.0 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
    47.0       גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
    38.0       קריגל רמי - צדיק ארז 439 2934  
    26.0       זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621  
      21.7     כהן ליאור - גליקסמן דודו 40424 11560  
        16.0   הסל שמעון - נחשון אבנר 6440 18363  
          12.0 כהן ליאור - קריגל רמי 40424 439  
      10.3     בן משה מיכאל - הסל שמעון 12783 6440  
        9.0   כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934  
    -12.0       גור ציפורה - נצר גמליאלי 14788 41832  
    -15.0       שגב זאב ד"ר - אהרונוביץ מיכאל 8101 16864  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 47.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 10
2 38.0 קריגל רמי - צדיק ארז 439 2934 8
3 28.0 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 6
4 26.0 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621 5
5 14.0 נחשון אבנר - בן משה מיכאל 18363 12783 4
6 -12.0 גור ציפורה - נצר גמליאלי 14788 41832  
7 -15.0 שגב זאב ד"ר - אהרונוביץ מיכאל 8101 16864  
7 -15.0 גברי מעיין - רוזנצוויג מרדכי 41825 23029  
9 -17.0 שני רות - לשם יוספה 395 16866  
9 -17.0 עמיר גליה - שיף שמעון 14999 969  
11 -33.0 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
12 -44.0 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.