מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - אליפות אילת ע"ש מקייטון 2019


מושב: 6 מתוך 6, תאריך: 18/06/2019

תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [6] [5] [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 64.80 69.55 59.64 62.91 52.27 65.45 66.45 צדיק ארז - כהן ליאור 2934 40424 12
2 61.02 69.09 61.55 64.45 58.18 51.82 [A] זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621 10
3 60.87 49.55 72.45 50.36 62.73 65.00 53.82 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 8
4 56.62 65.00 43.00 44.36 53.18 55.91 64.64 שיף שמעון - עמיר גליה 969 14999 6
5 55.68 51.82 56.73 57.73 45.91 55.00 57.14 נצר גמליאלי - זהבי יוחנן 41832 19276 5
6 52.48 40.00 53.33 55.00 56.36 57.73 36.73 שני רות - אהרונוביץ מיכאל 395 16864 4
7 51.27 [A] 52.55 47.09 53.18 47.27 56.27 בלום דוד - ויסר חיים 2924 4173 3
8 47.38 42.27 48.36 44.09 [A] 48.18 54.00 חייט צבי - זוארץ אבי 4654 2921  
9 44.92 35.91 38.00 50.87 40.00 40.83 54.91 גברי מעיין - רוזנצוויג מרדכי 41825 23029  
10 44.85 56.36 [A] 33.27 38.64 61.36 34.64 נחשון אבנר - בן משה מיכאל 18363 12783  
11 43.73 36.82 36.64 46.55 53.64 39.55 42.09 לשם יוספה - גינזבורג שיקה 16866 6422  
12 40.69 [A] 43.82 [A] 42.27 27.27 40.09 גור ציפורה - שביט ויקטור 14788 22960  
13 40.57 40.91 33.33 43.81 43.64 35.45 39.05 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
    42.73   49.18       שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694  
        64.45       מרציאנו יצחק - זייד שמואל 7142 1212  
        44.09       זוארץ אבי - עקנין רות 2921 5054  
      43.00         עמיר גליה - עקנין רות 14999 5054  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 69.55 צדיק ארז - כהן ליאור 2934 40424 9
2 69.09 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621 7
3 65.00 שיף שמעון - עמיר גליה 969 14999 6
4 56.36 נחשון אבנר - בן משה מיכאל 18363 12783 5
5 51.82 נצר גמליאלי - זהבי יוחנן 41832 19276 4
6 49.55 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
7 42.73 שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694  
8 42.27 חייט צבי - זוארץ אבי 4654 2921  
9 40.91 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
10 40.00 שני רות - אהרונוביץ מיכאל 395 16864  
11 36.82 לשם יוספה - גינזבורג שיקה 16866 6422  
12 35.91 גברי מעיין - רוזנצוויג מרדכי 41825 23029  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.