מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע יעקב מלר 2019


מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 30/04/2019

תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 157.0 3.0 40.0 22.0 92.0 צדיק ארז - כהן ליאור 2934 40424 6
2 99.0 40.0 -28.0 56.0 31.0 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 5
3 30.0 25.0 -11.0 [A] 16.0 שני רות - עמיר גליה 395 14999 4
4 18.6 -11.0 -4.0 [A] 33.6 נחשון אבנר - בן משה מיכאל 18363 12783 3
5 6.0 16.0 29.0 13.0 -52.0 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 2
6 2.0 -5.0 -2.0 [A] 9.0 נצר גמליאלי - זהבי יוחנן 41832 19276 2
7 -182.6 -51.0 -57.0 [A] -74.6 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
    9.0 13.0     גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
        -45.8 27.0 שיף שמעון - עמיר גליה 969 14999  
        -44.0 -38.0 שביט ויקטור - גור ציפורה 22960 14788  
      51.0     זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621  
    40.0       ויסר חיים - שיף שמעון 4173 969  
    16.0       חייט צבי - סלטי חיים 4654 2621  
          16.0 שני רות - קריגל רמי 395 439  
        -3.1   נצר גמליאלי - בונים רוני 41832 41837  
      -4.0     בן משה מיכאל - הסל שמעון 12783 6440  
    -7.0       שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694  
      -31.0     אבנת יוסי - ויס יוסי 41920 41947  
    -35.0       בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי 12514 12515  
          -46.0 רוזנצוויג מרדכי - דמתי נתן 23029 13694  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 40.0 ויסר חיים - שיף שמעון 4173 969 7
2 25.0 שני רות - עמיר גליה 395 14999 6
3 16.0 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 4
3 16.0 חייט צבי - סלטי חיים 4654 2621 4
5 9.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 3
6 3.0 צדיק ארז - כהן ליאור 2934 40424 2
7 -5.0 נצר גמליאלי - זהבי יוחנן 41832 19276  
8 -7.0 שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694  
9 -11.0 נחשון אבנר - בן משה מיכאל 18363 12783  
10 -35.0 בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי 12514 12515  
11 -51.0 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.