מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע אתי זוארץ 2018


מושב: 3 מתוך 4, תאריך: 09/10/2018

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 69.0 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924 9
2 34.0 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422 8
3 27.0 אהרונוביץ מיכאל - פול יואכים 16864 4172 6
4 18.0 כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934 5
5 7.0 שני רות - זהבי יוחנן 395 19276 4
6 -2.0 לשם יוספה - שיף שמעון 16866 969  
7 -4.0 חייט צבי - דמתי נתן 4654 13694  
7 -4.0 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212  
9 -7.0 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783  
10 -13.0 אבנת יוסי - ויס יוסי 41920 41947  
11 -24.0 רוזנצוויג מרדכי - גברי מעיין 23029 41825  
12 -101.0 נצר גמליאלי - בונים רוני 41832 41837  

תוצאות מצטברות:

דרוג תוצאה [3] [2] [1] שמות מספרי חבר
1 92.0 69.0 23.0 [A] קריגל רמי - בלום דוד 439 2924
2 85.0 27.0 53.0 5.0 אהרונוביץ מיכאל - פול יואכים 16864 4172
3 54.0 34.0 -2.0 22.0 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422
4 30.0 7.0 0.0 23.0 שני רות - ויסר חיים 395 4173
5 27.0 -4.0 18.0 13.0 חייט צבי - דמתי נתן 4654 13694
6 3.0 -2.0 5.0 [A] לשם יוספה - שיף שמעון 16866 969
7 -6.0 -24.0 12.0 6.0 רוזנצוויג מרדכי - גברי מעיין 23029 41825
8 -23.0 -4.0 -27.0 8.0 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212
9 -24.0 -13.0 [A] -11.0 אבנת יוסי - ויס יוסי 41920 41947
10 -26.0 -7.0 -2.0 -17.0 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783
11 -205.0 -101.0 -48.0 -56.0 לשם גילעד - בונים רוני 41836 41837
        38.0 נצר גמליאלי - פקר סמי 41832 11730
      30.0   הסל שמעון - נחשון אבנר 6440 18363
        22.0 זהבי יוחנן - זוארץ אבי 19276 2921
    18.0     כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934
      12.0   פרסטיי ברכה - גברי מעיין 41831 41825
    7.0     שני רות - זהבי יוחנן 395 19276
      -18.0   אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004
      -21.0   זהבי יוחנן - שגב זאב ד"ר 19276 8101
      -23.0   נצר גמליאלי - צדיק ארז 41832 2934
        -31.0 פרסטיי ברכה - שביט ויקטור 41831 22960
    -101.0     נצר גמליאלי - בונים רוני 41832 41837

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.