מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע אלברטו בלום 2018


מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 21/08/2018

תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 59.32 52.09 68.36 53.18 63.64 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924 8
2 57.27 56.36 [A] 61.36 61.36 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 6
3 56.17 55.45 48.31 63.18 57.73 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 5
4 55.39 55.64 [A] 56.36 59.55 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 4
5 53.84 56.64 58.72 46.82 53.18 הסל שמעון - נחשון אבנר 6440 18363 3
6 52.33 55.18 45.96 43.64 64.55 ויסר חיים - שני רות 4173 395 3
7 52.13 50.91 51.69 55.91 [A] כהן שלומי - זהבי יוחנן 19275 19276 2
8 52.02 56.27 [A] 47.73 54.09 לשם יוספה - שיף שמעון 16866 969 2
9 49.58 37.58 51.17 59.55 [A] נצר גמליאלי - שביט ויקטור 41832 22960  
10 45.19 41.64 44.14 52.73 42.27 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  
11 37.80 45.00 30.21 44.17 31.82 גברי מעיין - רוזנצוויג מרדכי 41825 23029  
12 36.70 37.27 [A] 25.91 33.64 לשם גילעד - בונים רוני 41836 41837  
        40.00 35.00 פרסטיי ברכה - שביט ויקטור 41831 22960  
      61.33     פקר סמי - צדיק ארז 11730 2934  
        59.55   נצר גמליאלי - צדיק ארז 41832 2934  
          57.73 פול יואכים - פקר סמי 4172 11730  
    56.36       פשה רוני - יסלסון לאוניד 7371 17462  
    52.09       קריגל רמי - צדיק ארז 439 2934  
    51.09       פקר סמי - ברגיל אבי 11730 4181  
    45.00       רוזנצוויג מרדכי - בסקקוב גליה 23029 41867  
          43.18 אבנת יוסי - ויס יוסי 41920 41947  
      40.10     בונים רוני - שיף שמעון 41837 969  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 56.64 הסל שמעון - נחשון אבנר 6440 18363 11
2 56.36 פשה רוני - יסלסון לאוניד 7371 17462 9
3 56.27 לשם יוספה - שיף שמעון 16866 969 7
4 55.64 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 6
5 55.45 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 5
6 55.18 ויסר חיים - שני רות 4173 395 4
7 52.09 קריגל רמי - צדיק ארז 439 2934 3
8 51.09 פקר סמי - ברגיל אבי 11730 4181 2
9 50.91 כהן שלומי - זהבי יוחנן 19275 19276 2
10 45.00 רוזנצוויג מרדכי - בסקקוב גליה 23029 41867  
11 41.64 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  
12 37.58 נצר גמליאלי - שביט ויקטור 41832 22960  
13 37.27 לשם גילעד - בונים רוני 41836 41837  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.