מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - אליפות אילת 2017


מושב:6 מתוך 6 תאריך: 26/12/2017

תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [6] [5] [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 195.0 55.0 54.0 11.4 -11.4 23.0 63.0 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621 11
2 136.1 26.0 27.0 13.7 3.4 33.0 33.0 כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934 9
3 71.4 18.0 16.0 24.0 -4.6 36.0 -18.0 ויסר חיים - שיף שמעון 4173 969 7
4 24.0 2.0 15.0 [A] -32.0 39.0 [A] עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 6
5 8.0 -30.0 15.0 -15.0 47.0 -9.0 [A] חייט צבי - גינזבורג שיקה 4654 6422 5
6 -15.7 51.0 -45.0 18.3 [A] -21.0 -19.0 לשם יוספה - שני רות 16866 395  
7 -47.6 -45.0 12.0 [A] 3.4 -16.0 -2.0 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560  
8 -58.6 -12.0 -41.0 -6.9 26.3 -24.0 -1.0 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864  
9 -64.0 -37.0 [A] [A] -16.0 1.0 -12.0 הסל שמעון - נחשון אבנר 6440 18363  
10 -202.1 -14.0 -67.0 -42.3 -22.9 [A] -56.0 אזריאל מאור - דמתי נתן 40733 13694  
      17.0 -14.9   -15.0 18.0 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924  
    -14.0       -47.0 -6.0 זהבי יוחנן - כהן שלומי 19276 19275  
    55.0 54.0         סלטי חיים - רשתי דפנה 2621 11315  
    18.0           ויסר חיים - שגב זאב ד"ר 4173 8101  
        13.7       בן משה מיכאל - הסל שמעון 12783 6440  
    -14.0           זוארץ אבי - אזריאל מאור 2921 40733  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 55.0 סלטי חיים - רשתי דפנה 2621 11315 7
2 51.0 לשם יוספה - שני רות 16866 395 6
3 26.0 כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934 5
4 18.0 ויסר חיים - שגב זאב ד"ר 4173 8101 4
5 2.0 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 3
6 -12.0 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864  
7 -14.0 זוארץ אבי - אזריאל מאור 2921 40733  
7 -14.0 זהבי יוחנן - כהן שלומי 19276 19275  
9 -30.0 חייט צבי - גינזבורג שיקה 4654 6422  
10 -37.0 הסל שמעון - נחשון אבנר 6440 18363  
11 -45.0 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.