מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע אתי זוארץ 2017


מושב:4 מתוך 4 תאריך: 08/08/2017


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 113.9 46.0 [A] -3.0 70.9 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924 7
2 88.7 49.0 2.0 32.0 5.7 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621 5
3 32.7 -13.0 [A] 32.0 13.7 כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934 4
4 19.3 -31.0 6.0 26.0 18.3 אהרונוביץ מיכאל - פול יואכים 16864 4172 3
5 -4.0 -17.0 9.0 4.0 [A] גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
6 -7.0 -29.0 30.0 [A] -8.0 לשם יוספה - שני רות 16866 395  
7 -34.6 7.0 [A] -21.0 -20.6 כהן שלומי - זהבי יוחנן 19275 19276  
8 -48.9 -28.0 [A] -6.0 -14.9 שיף שמעון - שגב זאב ד"ר 969 8101  
    11.0   4.0   נחשון אבנר - הסל שמעון 18363 6440  
    5.0     -57.1 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783  
        -70.0 -6.9 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
        2.0   ויסר חיים - ברעם אלי 4173 13665  
      -6.0     הסל שמעון - בן משה מיכאל 6440 12783  
      -41.0     כהן שלומי - כהן ליאור 19275 40424  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 113.9 46.0 [A] -3.0 70.9 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924 7
2 88.7 49.0 2.0 32.0 5.7 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621 5
3 32.7 -13.0 [A] 32.0 13.7 כהן ליאור - צדיק ארז 40424 2934 4
4 19.3 -31.0 6.0 26.0 18.3 אהרונוביץ מיכאל - פול יואכים 16864 4172 3
5 -4.0 -17.0 9.0 4.0 [A] גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
6 -7.0 -29.0 30.0 [A] -8.0 לשם יוספה - שני רות 16866 395  
7 -34.6 7.0 [A] -21.0 -20.6 כהן שלומי - זהבי יוחנן 19275 19276  
8 -48.9 -28.0 [A] -6.0 -14.9 שיף שמעון - שגב זאב ד"ר 969 8101  
    11.0   4.0   נחשון אבנר - הסל שמעון 18363 6440  
    5.0     -57.1 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783  
        -70.0 -6.9 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
        2.0   ויסר חיים - ברעם אלי 4173 13665  
      -6.0     הסל שמעון - בן משה מיכאל 6440 12783  
      -41.0     כהן שלומי - כהן ליאור 19275 40424  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.