מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע יעקב מלר 2017


מושב:4 מתוך 4 תאריך: 28/03/2017


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 58.59 64.58 44.44 73.02 52.31 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 6
2 57.95 54.86 [A] 56.35 70.60 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 5
3 53.72 49.31 57.64 57.94 [A] כהן ליאור - כהן שלומי 40424 19275 4
4 50.36 60.42 62.50 35.71 42.82 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 3
5 46.28 43.06 50.00 42.06 [A] שיף שמעון - שגב זאב ד"ר 969 8101  
      40.28 45.14 59.26 לשם יוספה - גינזבורג שיקה 16866 6422  
      54.17 43.65 42.36 נחשון אבנר - הסל שמעון 18363 6440  
    47.22 54.86     דוד - צביה 74-0007 74-0008  
    46.53     43.06 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  
        52.38   גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
          49.77 חייט צבי - שני רות 4654 395  
          48.61 זוארץ אבי - זהבי יוחנן 2921 19276  
        44.44   זוארץ אבי - דמתי נתן 2921 13694  
          41.20 דמתי נתן - פשה רוני 13694 7371  
      36.11     אימר נינט - אימר ז'ק (יעקב) 3004 3003  
    34.03       זהבי יוחנן - דמתי נתן 19276 13694  

תוצאות סופיות - הנדיקאפ:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 57.85 54.81 63.14 63.44 [A] כהן ליאור - כהן שלומי 40424 19275 6
2 55.59 61.58 41.44 70.02 49.31 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 5
3 54.95 50.86 [A] 52.35 66.60 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 4
4 49.36 59.42 61.50 34.71 41.82 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864  
5 48.15 45.56 52.50 44.56 [A] שיף שמעון - שגב זאב ד"ר 969 8101  
      40.28 45.14 59.26 לשם יוספה - גינזבורג שיקה 16866 6422  
      54.17 43.65 42.36 נחשון אבנר - הסל שמעון 18363 6440  
    47.22 54.86     דוד - צביה 74-0007 74-0008  
    46.53     43.06 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  
        52.38   גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
          49.77 חייט צבי - שני רות 4654 395  
          48.61 זוארץ אבי - זהבי יוחנן 2921 19276  
        44.44   זוארץ אבי - דמתי נתן 2921 13694  
          41.20 דמתי נתן - פשה רוני 13694 7371  
      36.11     אימר נינט - אימר ז'ק (יעקב) 3004 3003  
    34.03       זהבי יוחנן - דמתי נתן 19276 13694  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 64.58 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 7
2 60.42 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 6
3 54.86 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 5
4 49.31 כהן ליאור - כהן שלומי 40424 19275  
5 47.22 דוד - צביה 74-0007 74-0008  
6 46.53 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  
7 43.06 שיף שמעון - שגב זאב ד"ר 969 8101  
8 34.03 זהבי יוחנן - דמתי נתן 19276 13694  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.