מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע בנישו 2017


מושב:4 מתוך 4 תאריך: 31/01/2017


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 57.46 53.06 59.72 62.89 54.17 חייט צבי - שני רות 4654 395 7
2 52.02 52.06 42.86 51.69 61.46 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 6
3 48.09 43.12 51.59 40.89 56.77 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
4 47.54 50.79 44.44 44.92 [A] כהן שלומי - כהן ליאור 19275 40424  
5 45.77 31.75 52.38 56.77 42.19 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  
6 41.88 55.03 50.79 34.11 27.60 זוארץ אבי - דמתי נתן 2921 13694  
      56.35 51.82 61.46 נחשון אבנר - הסל שמעון 18363 6440  
      30.95 51.82 44.27 גינזבורג שיקה - לשם יוספה 6422 16866  
    60.05 59.52     סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212  
        48.96 54.17 שיף שמעון - שגב זאב ד"ר 969 8101  
        56.12 46.35 אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004  
    50.79     44.27 בלום דוד - גינזבורג שיקה 2924 6422  
          54.17 שני רות - ויסר חיים 395 4173  
    52.91       מרציאנו יצחק - צדיק ארז 7142 2934  
        51.69   פול יואכים - זהבי יוחנן 4172 19276  
          51.56 קריגל רמי - צדיק ארז 439 2934  
          42.19 סלטי חיים - בן משה מיכאל 2621 12783  
        34.11   דמתי נתן - מור פנחס 13694 74-0006  

תוצאות סופיות - הנדיקאפ:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 54.58 50.56 57.22 60.39 50.17 חייט צבי - שני רות 4654 395 7
2 52.04 56.79 50.44 50.92 [A] כהן שלומי - כהן ליאור 19275 40424 6
3 51.64 51.06 41.86 53.19 60.46 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 5
4 47.59 42.62 51.09 40.39 56.27 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
5 47.52 34.25 54.88 59.27 41.69 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  
6 44.26 56.03 51.79 40.61 28.60 זוארץ אבי - דמתי נתן 2921 13694  
      56.35 51.82 61.46 נחשון אבנר - הסל שמעון 18363 6440  
      30.95 51.82 44.27 גינזבורג שיקה - לשם יוספה 6422 16866  
    60.05 59.52     סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212  
        48.96 54.17 שיף שמעון - שגב זאב ד"ר 969 8101  
        56.12 46.35 אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004  
    50.79     44.27 בלום דוד - גינזבורג שיקה 2924 6422  
        53.19   פול יואכים - זהבי יוחנן 4172 19276  
    52.91       מרציאנו יצחק - צדיק ארז 7142 2934  
          51.56 קריגל רמי - צדיק ארז 439 2934  
          50.17 שני רות - ויסר חיים 395 4173  
          41.69 סלטי חיים - בן משה מיכאל 2621 12783  
        40.61   דמתי נתן - מור פנחס 13694 74-0006  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 60.05 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 9
2 55.03 זוארץ אבי - דמתי נתן 2921 13694 7
3 53.06 חייט צבי - שני רות 4654 395 6
4 52.91 מרציאנו יצחק - צדיק ארז 7142 2934 5
5 52.06 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 4
6 50.79 כהן שלומי - כהן ליאור 19275 40424 3
6 50.79 בלום דוד - גינזבורג שיקה 2924 6422 3
8 43.12 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
9 31.75 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.