מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע בלאנש 2016


מושב:4 מתוך 4 תאריך: 04/05/2016


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 45.0 47.0 9.0 -21.0 10.0 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440 7
2 39.0 6.0 -13.0 37.0 9.0 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999 5
3 36.0 16.0 16.0 5.0 -1.0 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621 4
4 32.0 -3.0 2.0 14.0 19.0 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 3
5 5.0 -8.0 -3.0 [A] 16.0 שני רות - ויסר חיים 395 4173 3
6 -38.0 -2.0 -19.0 -12.0 -5.0 לשם יוספה - גינזבורג שיקה 16866 6422  
7 -42.0 5.0 -5.0 -31.0 -11.0 זהבי יוחנן - זוארץ אבי 19276 2921  
8 -103.0 -34.0 [A] -20.0 -49.0 דמתי נתן - שגב זאב ד"ר 13694 8101  
        32.0 11.0 בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934  
      13.0 8.0   ALMA - JEFF 74-4 74-5  
    -22.0     1.0 נחשון אבנר - אהרונוביץ מיכאל 18363 16864  
    5.0       זוארץ אבי - שמיר לאה 2921 74-0001  
    -5.0       SCHOGGER HAROLD - SCHOGGER DAPHNE 74-0002 74-0003  
        -12.0   אשכנזי אורי - אשכנזי אלגרה 18326 18325  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 47.0 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440 9
2 16.0 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621 7
3 6.0 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999 6
4 5.0 זוארץ אבי - שמיר לאה 2921 74-0001 5
5 -2.0 לשם יוספה - גינזבורג שיקה 16866 6422  
6 -3.0 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560  
7 -5.0 SCHOGGER HAROLD - SCHOGGER DAPHNE 74-0002 74-0003  
8 -8.0 שני רות - ויסר חיים 395 4173  
9 -22.0 נחשון אבנר - אהרונוביץ מיכאל 18363 16864  
10 -34.0 דמתי נתן - שגב זאב ד"ר 13694 8101  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.