מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע אתי זוארץ 2016


מושב:4 מתוך 4 תאריך: 01/03/2016


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 107.0 1.0 31.0 38.0 37.0 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 7
2 91.0 12.0 8.0 50.0 21.0 ויסר חיים - שני רות 4173 395 5
3 53.0 6.0 -15.0 25.0 37.0 נחשון אבנר - הסל שמעון 18363 6440 4
4 -3.0 -26.0 -24.0 9.0 38.0 לשם יוספה - פול יואכים 16866 4172  
5 -16.0 2.0 16.0 -34.0 0.0 חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל 4654 16864  
6 -26.0 19.0 [A] -50.0 5.0 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  
7 -36.0 -4.0 23.0 -46.0 -9.0 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
      -49.0 15.0 -29.0 שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694  
      10.0 -54.0 -69.0 שביט ויקטור - גור ציפורה 22960 14788  
        47.0 -27.0 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621  
          37.0 עקנין רות - עקנין יחיאל 5054 5055  
      31.0     פשה רוני - בן משה מיכאל 7371 12783  
    30.0       בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934  
    -6.0       אנקול - אנקול 74-3 74-3  
    -34.0       אידלסון - אידלסון 74-2 74-2  
          -41.0 מרציאנו אלי - elizabeth 15393 74-1  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 30.0 בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934 9
2 19.0 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999 7
3 12.0 ויסר חיים - שני רות 4173 395 6
4 6.0 נחשון אבנר - הסל שמעון 18363 6440 5
5 2.0 חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל 4654 16864 4
6 1.0 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 3
7 -4.0 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
8 -6.0 אנקול - אנקול 74-3 74-3  
9 -26.0 לשם יוספה - פול יואכים 16866 4172  
10 -34.0 אידלסון - אידלסון 74-2 74-2  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.