מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע בנישו 2016


מושב:4 מתוך 4 תאריך: 03/02/2016


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 58.97 47.22 66.67 72.01 [A] בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934 6
2 53.76 58.33 51.04 49.95 55.73 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 5
3 51.82 58.33 51.04 45.83 52.08 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999 4
4 51.37 50.00 59.90 47.14 48.44 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 3
5 50.00 50.00 51.04 47.92 51.04 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440 3
6 49.97 50.00 52.08 47.79 [A] זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
7 43.63 36.11 32.29 51.43 54.69 שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694  
      53.65 53.44 55.73 ויסר חיים - עקנין רות 4173 5054  
      42.71   48.44 חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל 4654 16864  
        45.10 34.90 שביט ויקטור - גור ציפורה 22960 14788  
      53.65     ויסר חיים - שני רות 4173 395  
          52.08 לשם יוספה - שני רות 16866 395  
        47.79   נחשון אבנר - גינזבורג שיקה 18363 6422  
          46.88 אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004  
      39.58     נחשון אבנר - לשם יוספה 18363 16866  
        38.15   כהן נעמי - כהן אלברט 23890 23891  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 58.33 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999 6
1 58.33 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 6
3 50.00 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 4
3 50.00 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422 4
3 50.00 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440 4
6 47.22 בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934  
7 36.11 שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.