מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - אליפות אילת 2016


מושב:5 מתוך 5 תאריך: 22/12/2015


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [5] [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 101.0 30.0 30.0 [A] 46.0 -5.0 סלטי חיים - מרציאנו יצחק 2621 7142 9
2 99.0 7.0 62.0 -10.0 31.0 9.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 7
3 45.0 -39.0 42.0 [A] 6.0 36.0 בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934 6
4 20.0 31.0 -21.0 -21.0 20.0 11.0 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 4
5 10.0 -1.0 -3.0 11.0 [A] 3.0 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440 4
6 -12.0 -8.0 -1.0 27.0 15.0 -45.0 לשם יוספה - שני רות 16866 395  
7 -15.0 8.0 [A] -7.0 -23.0 7.0 שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694  
8 -65.0 -8.0 -10.0 [A] -47.0 [A] שביט ויקטור - גור ציפורה 22960 14788  
9 -77.0 7.0 -21.0 -47.0 [A] -16.0 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
      -40.0 -9.0 -20.0   ויסר חיים - נחשון אבנר 4173 18363  
    -27.0 -32.0       עקנין רות - עקנין יחיאל 5054 5055  
        56.0     סלטי חיים - בלום דוד 2621 2924  
      42.0       חייט צבי - בלום דוד 4654 2924  
            -5.0 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212  
          -11.0   פול יואכים - לוי יהודית 4172 74-1  
          -17.0   אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004  
        -47.0     זוארץ אבי - זהבי יוחנן 2921 19276  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 31.0 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 9
2 30.0 סלטי חיים - מרציאנו יצחק 2621 7142 8
3 8.0 שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694 6
4 7.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 5
4 7.0 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422 5
6 -1.0 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440  
7 -8.0 לשם יוספה - שני רות 16866 395  
7 -8.0 שביט ויקטור - גור ציפורה 22960 14788  
9 -27.0 עקנין רות - עקנין יחיאל 5054 5055  
10 -39.0 בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.