מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע ע"ש נמרוד הסל 2015


מושב:4 מתוך 4 תאריך: 03/11/2015


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 55.85 55.73 55.00 57.67 55.00 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 6
2 51.77 55.73 56.36 [A] 45.00 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 5
3 51.20 54.17 45.00 50.00 55.63 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440 4
4 48.76 46.35 56.82 [A] 41.88 חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל 4654 16864  
5 47.75 47.40 39.55 53.44 50.63 שני רות - לשם יוספה 395 16866  
6 47.28 52.08 38.18 53.24 45.63 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
7 40.41 48.44 40.45 29.63 43.13 דמתי נתן - שגב זאב ד"ר 13694 8101  
8 37.86 31.77 42.73 30.69 46.25 שביט ויקטור - גור ציפורה 22960 14788  
      68.18 65.71 59.38 בלום דוד - קריגל רמי 2924 439  
      53.18 65.79 60.00 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621  
      68.18     בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934  
      55.91     נחשון אבנר - פקר סמי 18363 11730  
    54.69       בלום דוד - סלטי חיים 2924 2621  
    53.65       HARVEY - CAROLINE 74-6 74-7  
      53.18     סלטי חיים - טוויג אהרון 2621 11720  
      48.64     ויסר חיים - רם משה 4173 8378  
          47.50 לבנה דורון - כליף אילנה 9605 11003  
        43.92   מרציאנו אלי - נחשון אבנר 15393 18363  

תוצאות סופיות - הנדיקאפ:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 55.85 55.73 55.00 57.67 55.00 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 6
2 53.65 58.23 58.86 [A] 47.50 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 5
3 48.76 46.35 56.82 [A] 41.88 חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל 4654 16864  
4 48.28 53.08 39.18 54.24 46.63 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
5 48.20 51.17 42.00 47.00 52.63 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440  
6 47.25 46.90 39.05 52.94 50.13 שני רות - לשם יוספה 395 16866  
7 46.36 40.27 51.23 39.19 54.75 שביט ויקטור - גור ציפורה 22960 14788  
8 43.91 51.94 43.95 33.13 46.63 דמתי נתן - שגב זאב ד"ר 13694 8101  
      68.18 65.71 59.38 בלום דוד - קריגל רמי 2924 439  
      53.18 65.79 60.00 זייד שמואל - סלטי חיים 1212 2621  
      68.18     בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934  
      55.91     נחשון אבנר - פקר סמי 18363 11730  
    54.69       בלום דוד - סלטי חיים 2924 2621  
    53.65       HARVEY - CAROLINE 74-6 74-7  
      53.18     סלטי חיים - טוויג אהרון 2621 11720  
      48.64     ויסר חיים - רם משה 4173 8378  
          47.50 לבנה דורון - כליף אילנה 9605 11003  
        43.92   מרציאנו אלי - נחשון אבנר 15393 18363  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 55.73 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 9
1 55.73 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 9
3 54.69 בלום דוד - סלטי חיים 2924 2621 6
4 54.17 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440 5
5 53.65 HARVEY - CAROLINE 74-6 74-7 4
6 52.08 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422 3
7 48.44 דמתי נתן - שגב זאב ד"ר 13694 8101  
8 47.40 שני רות - לשם יוספה 395 16866  
9 46.35 חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל 4654 16864  
10 31.77 שביט ויקטור - גור ציפורה 22960 14788  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.