מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - אליפות אילת ע"ש מקייטון 2015


מושב:6 מתוך 6 תאריך: 07/07/2015


תוצאות מצטברות:

דרוג תוצאה [6] [5] [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 65.60 68.23 62.70 68.00 57.64 [A] 71.43 בלום דוד - קריגל רמי 2924 439 9
2 63.02 64.58 57.14 [A] 57.64 77.78 57.94 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 8
3 54.62 59.90 61.11 [A] 52.08 [A] 50.00 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 6
4 50.37 49.48 45.24 47.00 50.00 51.39 53.97 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 5
5 49.91 39.06 50.00 57.00 60.42 43.06 38.89 נחשון אבנר - הסל שמעון 18363 6440  
6 49.41 52.60 [A] [A] 41.67 52.78 [A] עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783  
7 47.03 45.83 40.28 56.00 [A] 43.06 [A] חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל 4654 16864  
8 45.43 40.63 41.27 40.00 41.67 47.22 56.35 כהן שלומי - כהן ליאור 19275 74-25  
9 42.95 41.15 38.89 [A] [A] 34.72 [A] זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 68.23 בלום דוד - קריגל רמי 2924 439 9
2 64.58 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 7
3 59.90 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 6
4 52.60 עמיר גליה - בן משה מיכאל 14999 12783 5
5 49.48 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172  
6 45.83 חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל 4654 16864  
7 41.15 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
8 40.63 כהן שלומי - כהן ליאור 19275 74-25  
9 39.06 נחשון אבנר - הסל שמעון 18363 6440  
10 38.54 זהבי רות - גובר מרדכי 18807 15158  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.