מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע בנישו 2015


מושב:4 מתוך 4 תאריך: 27/01/2014


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 56.72 64.29 49.31 56.94 56.35 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 6
2 55.94 55.29 50.69 60.65 57.14 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 5
3 55.92 59.52 54.17 61.57 48.41 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 4
4 49.78 53.97 61.81 41.67 41.67 לשם יוספה - שני רות 16866 395  
5 49.59 52.38 54.86 43.52 47.62 זהבי יוחנן - בן חיון משה 19276 19277  
6 44.84 39.42 [A] 35.19 54.76 נחשון אבנר - כהן שלומי 18363 19275  
      40.28 50.93 48.41 דמתי נתן - שגב זאב ד"ר 13694 8101  
      37.50 49.07 49.21 אהרונוביץ מיכאל - מרציאנו אלי 16864 15393  
      51.39 46.30   זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  

תוצאות סופיות - הנדיקאפ:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 58.59 61.38 63.86 52.52 56.62 זהבי יוחנן - בן חיון משה 19276 19277 6
2 57.72 65.29 50.31 57.94 57.35 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 5
3 54.44 53.79 49.19 59.15 55.64 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 4
4 53.92 57.52 52.17 59.57 46.41 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 3
5 50.78 54.97 62.81 42.67 42.67 לשם יוספה - שני רות 16866 395 3
6 49.34 45.42 [A] 41.19 60.76 נחשון אבנר - כהן שלומי 18363 19275  
      44.78 55.43 52.91 דמתי נתן - שגב זאב ד"ר 13694 8101  
      40.00 51.57 51.71 אהרונוביץ מיכאל - מרציאנו אלי 16864 15393  
      53.39 48.30   זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 64.29 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 8
2 59.52 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 7
3 55.29 חייט צבי - סלטי חיים 4654 2621 5
4 53.97 לשם יוספה - שני רות 16866 395 4
5 52.38 זהבי יוחנן - בן חיון משה 19276 19277 3
6 46.03 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  
7 43.92 נוי לאודין - הסל שמעון 22002 6440  
8 39.42 נחשון אבנר - כהן שלומי 18363 19275  
9 37.04 אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004  

תוצאות תחרות אחרונה - הנדיקאפ:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 65.29 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 8
2 61.38 זהבי יוחנן - בן חיון משה 19276 19277 7
3 57.52 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 5
4 55.29 חייט צבי - סלטי חיים 4654 2621 4
5 54.97 לשם יוספה - שני רות 16866 395 3
6 46.03 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999  
7 45.42 נחשון אבנר - כהן שלומי 18363 19275  
8 43.92 נוי לאודין - הסל שמעון 22002 6440  
9 37.04 אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.