מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע אלברטו בלום 2014


מושב:4 מתוך 4 תאריך: 27/05/14


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 95.0 21.0 8.0 65.0 1.0 הסל שמעון - בן משה מיכאל 6440 12783 7
2 78.0 11.0 [A] 34.0 33.0 אסרף אורי - צדיק ארז 14239 2934 5
3 66.0 -17.0 47.0 -6.0 42.0 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 4
4 40.0 -14.0 47.0 23.0 -16.0 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 3
5 21.0 -11.0 27.0 -42.0 47.0 חייט צבי - זייד שמואל 4654 1212 3
6 -1.0 -15.0 14.0 0.0 [A] עקנין רות - עקנין יחיאל 5054 5055  
7 -2.0 22.0 -33.0 13.0 -4.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
8 -19.0 33.0 -54.0 -12.0 14.0 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  
9 -29.0 -1.0 31.0 [A] -59.0 אהרונוביץ מיכאל - מרציאנו אלי 16864 15393  
10 -71.0 -18.0 -20.0 [A] -33.0 עמיר גליה - לשם יוספה 14999 16866  
11 -104.0 -8.0 -11.0 -60.0 -25.0 נחשון אבנר - שגב זאב ד"ר 18363 8101  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 33.00 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422 9
2 22.00 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 7
3 21.00 הסל שמעון - בן משה מיכאל 6440 12783 6
4 11.00 אסרף אורי - צדיק ארז 14239 2934 4
5 -1.00 אהרונוביץ מיכאל - מרציאנו אלי 16864 15393  
6 -8.00 נחשון אבנר - שגב זאב ד"ר 18363 8101  
7 -11.00 חייט צבי - זייד שמואל 4654 1212  
8 -14.00 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172  
9 -15.00 עקנין רות - עקנין יחיאל 5054 5055  
10 -17.00 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924  
11 -18.00 לשם יוספה - שני רות 16866 395  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.