מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע שושנה רוזנפלד 2014


מושב:3 מתוך 3 תאריך: 18/03/14


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 57.77 53.27 75.78 44.25 הסל שמעון - פקר סמי 6440 11730 3
2 54.77 49.73 62.94 51.63 שגב זאב ד"ר - נחשון אבנר 8101 18363 3
3 54.62 56.73 [A] 57.13 חייט צבי - זייד שמואל 4654 1212 2
4 53.07 58.18 40.28 60.75 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 2
5 51.81 43.55 [A] 61.88 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 1
6 51.70 40.73 62.11 52.25 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422 1
7 50.93 49.64 47.89 55.25 חרף שלום - שביט ויקטור 18362 22960 1
8 50.20 45.36 [A] 55.25 עמיר גליה - לשם יוספה 14999 16866 1
9 48.04 64.00 38.50 41.63 נזרי מרים - נזרי יצחק 5869 5870  
      40.50 43.63 שני רות - גור ציפורה 395 14788  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 64.00 נזרי מרים - נזרי יצחק 5869 5870 10
2 58.18 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 8
3 56.73 חייט צבי - זייד שמואל 4654 1212 6
4 55.73 סוחר יצחק - לדר שלמה 14554 1925 5
5 53.27 הסל שמעון - פקר סמי 6440 11730 4
6 50.27 אהרונוביץ מיכאל - צדיק ארז 16864 2934 3
7 49.73 שגב זאב ד"ר - נחשון אבנר 8101 18363  
8 49.64 חרף שלום - שביט ויקטור 18362 22960  
9 45.36 עמיר גליה - לשם יוספה 14999 16866  
10 44.27 עקנין רות - עקנין יחיאל 5054 5055  
11 43.55 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
12 40.73 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.