מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע אתי זוארץ 2012


מספר מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 29/02/2012


תוצאות תחרות אחרונה:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
12 19276 4173 ויסר חיים - זהבי יוחנן 57.4 1
10 4172 11730 פקר סמי - פול יואכים 49.0 2
8 6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 42.2 3
6 11560 18363 נחשון אבנר - גליקסמן דו 24.9 4
5 6440 4181 ברגיל אבי - הסל שמעון 22.8 5
4 2924 16866 לשם יוספה - בלום דוד 12.0 6
3 7142 1237 צדיק יעל - מרציאנו יצ 0.0 7
  8101 1212 "זייד שמואל - שגב זאב ד -2.2 8
  19277 1240 בנישו יוסף - בן חיון מש -3.2 9
  12783 18362 חרף שלום - בן משה מיכ -14.1 10
  7371 16864 אהרונוביץ - פשה רוני -18.4 11
  1215 2621 סלטי חיים - שטיינברג י -20.6 12
  2934 3614 מלר אסתר - צדיק ארז -23.8 13
  0 0 RALEIGH - MURIEL -52.0 14
  0 0 דוד יצחק - דוד יטה -79.1 15


תוצאות כלליות:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
5 41.2 12.6 41.0 49.0 143.8 4172 11730 פקר סמי - פול יואכים 1
4 11.9 6.9 40.0 42.2 101.0 6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 2
3 -4.3 14.9 81.0 -23.8 67.8 2934 3614 מלר אסתר - צדיק ארז 3
3 34.0 -4.6 10.0 22.8 62.2 6440 4181 ברגיל אבי - הסל שמעון 4
2 8.7 25.0 20.0 -18.4 35.3 7371 16864 אהרונוביץ - פשה רוני 5
2 29.2 -14.0 -10.0 12.0 17.2 2924 16866 לשם יוספה - בלום דוד 6
  -4.3 11.0 0.0 -14.1 -7.4 12783 18362 חרף שלום - בן משה מיכ 7
  -7.6 19.4 -1.0 -20.6 -9.8 1215 2621 סלטי חיים - שטיינברג י 8
  -24.9 -45.0 1.0 57.4 -11.5 19276 4173 ויסר חיים - זהבי יוחנן 9
  -8.7 -16.0 -10.0 0.0 -34.7 7142 1237 צדיק יעל - מרציאנו יצ 10
  -31.4 1.0 -41.0 24.9 -46.5 19275 18363 נחשון אבנר - כהן שלומי 11
  -9.8 -34.0 21.0     1240 4654 חייט צבי - בנישו יוסף 12
  -14.1 -4.0 -9.0     13694 18603 קצירי אורי - דמתי נתן 13

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.