מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע ע"ש נמרוד הסל 2013


מספר מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 29/10/13


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 60.97 62.27 65.10 58.85 57.64 אסרף אורי - צדיק ארז 14239 2934 8
2 60.27 69.58 [A] 66.67 54.82 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 6
3 54.90 55.00 56.04 41.67 66.91 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 5
4 53.87 53.18 57.29 59.38 45.64 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 4
5 53.34 59.55 50.39 54.17 49.27 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924 3
6 49.46 47.27 54.95 [A] 45.64 נזרי מרים - נזרי יצחק 5869 5870  
7 49.16 57.27 42.58 39.06 57.73 גינזבורג שיקה - זוארץ אבי 6422 2921  
8 48.66 41.36 56.38 44.79 52.09 בן משה מיכאל - הסל שמעון 12783 6440  
9 46.57 42.27 47.66 46.35 [A] דמתי נתן - צור רות 13694 15601  
10 43.10 35.00 39.19 45.31 52.91 עמיר גליה - לשם יוספה 14999 16866  
      31.25   37.09 שביט ויקטור - חרף שלום 22960 18362  
    52.73       מרציאנו אלי - אהרונוביץ מיכאל 15393 16864  
        43.75   אהרונוביץ מיכאל - נחשון אבנר 16864 18363  
          39.82 בן דוד רבקה - בן דוד דוד 17687 17879  
          38.50 אנה - שמגר מקס 74-5 21583  
    36.82       תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432  
    35.91       אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004  
    35.00       נחשון אבנר - לשם יוספה 18363 16866  

תוצאות סופיות - הנדיקאפ:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 58.77 67.58 [A] 64.67 52.82 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 8
2 53.97 55.27 58.10 51.85 50.64 אסרף אורי - צדיק ארז 14239 2934 6
3 53.87 53.18 57.29 59.38 45.64 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 5
4 52.90 53.00 54.04 39.67 64.91 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 4
5 50.21 48.27 55.95 [A] 46.64 נזרי מרים - נזרי יצחק 5869 5870 3
6 50.16 58.27 43.58 40.06 58.73 גינזבורג שיקה - זוארץ אבי 6422 2921 3
7 49.66 42.36 57.38 45.79 53.09 בן משה מיכאל - הסל שמעון 12783 6440  
8 49.57 46.27 51.66 50.35 [A] דמתי נתן - צור רות 13694 15601  
9 49.34 55.55 46.39 50.17 45.27 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924  
10 47.10 39.00 43.19 49.31 56.91 עמיר גליה - לשם יוספה 14999 16866  
      40.25   46.09 שביט ויקטור - חרף שלום 22960 18362  
    52.73       מרציאנו אלי - אהרונוביץ מיכאל 15393 16864  
        47.75   אהרונוביץ מיכאל - נחשון אבנר 16864 18363  
          47.50 אנה - שמגר מקס 74-5 21583  
          45.82 בן דוד רבקה - בן דוד דוד 17687 17879  
    36.82       תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432  
    35.91       אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004  
    35.00       נחשון אבנר - לשם יוספה 18363 16866  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 69.58 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 12
2 62.27 אסרף אורי - צדיק ארז 14239 2934 9
3 59.55 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924 8
4 57.27 גינזבורג שיקה - זוארץ אבי 6422 2921 6
5 55.00 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 5
6 53.18 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 4
7 52.73 מרציאנו אלי - אהרונוביץ מיכאל 15393 16864 3
8 47.27 נזרי מרים - נזרי יצחק 5869 5870  
9 42.27 דמתי נתן - צור רות 13694 15601  
10 41.36 בן משה מיכאל - הסל שמעון 12783 6440  
11 36.82 תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432  
12 35.91 אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004  
13 35.00 נחשון אבנר - לשם יוספה 18363 16866  

תוצאות תחרות אחרונה - הנדיקאפ:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 67.58 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 12
2 58.27 גינזבורג שיקה - זוארץ אבי 6422 2921 9
3 55.55 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924 8
4 55.27 אסרף אורי - צדיק ארז 14239 2934 6
5 53.18 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 5
6 53.00 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 4
7 52.73 מרציאנו אלי - אהרונוביץ מיכאל 15393 16864 3
8 48.27 נזרי מרים - נזרי יצחק 5869 5870  
9 46.27 דמתי נתן - צור רות 13694 15601  
10 42.36 בן משה מיכאל - הסל שמעון 12783 6440  
11 36.82 תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432  
12 35.91 אימר ז'ק (יעקב) - אימר נינט 3003 3004  
13 35.00 נחשון אבנר - לשם יוספה 18363 16866  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.