מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע בלאנש 2013


מספר מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 06/08/2013


תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 46.0 32.0 15.0 -1.0 [A] גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 5
2 37.4 11.4 18.0 8.0 [A] נזרי מרים - נזרי יצחק 5869 5870 4
3 29.4 19.4 [A] -21.0 31.0 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 3
4 3.3 -13.7 24.0 -12.0 5.0 פול יואכים - פקר סמי 4172 11730 3
5 -41.0 -1.0 -27.0 -5.0 -8.0 צור רות - דמתי נתן 15601 13694  
6 -68.6 -28.6 22.0 -24.0 -38.0 הסל שמעון - גינזבורג שיקה 6440 6422  
    10.3 13.0     אסרף אורי - אהרונוביץ מיכאל 14239 16864  
    -20.6 -36.0     זוארץ אבי - עמיר גליה 2921 14999  
        35.0   אזבי אילן - קריגל רמי 3767 439  
        20.0   שני רות - עמיר גליה 395 14999  
          18.0 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924  
          3.0 SCHOGGER - SCHOGGER 74-1 74-2  
    -9.1       חרף שלום - שביט ויקטור 18362 22960  
          -11.0 שני רות - לשם יוספה 395 16866  
      -29.0     אימר נינט - אימר ז'ק (יעקב) 3004 3003  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 32.00 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 8
2 19.43 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 7
3 11.43 נזרי מרים - נזרי יצחק 5869 5870 5
4 10.29 אסרף אורי - אהרונוביץ מיכאל 14239 16864 4
5 -1.00 צור רות - דמתי נתן 15601 13694  
6 -9.14 חרף שלום - שביט ויקטור 18362 22960  
7 -13.71 פול יואכים - פקר סמי 4172 11730  
8 -20.57 זוארץ אבי - עמיר גליה 2921 14999  
9 -28.57 הסל שמעון - גינזבורג שיקה 6440 6422  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.