מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע אלברטו בלום 2013


מספר מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 09/07/2013


תוצאות סופיות:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
4 52.0 56.0 40.0 66.3 214.3 2924 4173 ויסר חיים - בלום דוד 1
3 13.0 65.1 -16.0 -1.0 61.1 11730 4172 פול יואכים - פקר סמי 2
3 13.0 8.0 16.0 24.0 61.0 7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 3
2 14.0 -29.7 51.0 10.3 45.6 1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 4
  0.0 13.7 -18.0 -19.4 -23.7 5870 5869 נזרי מרים - נזרי יצחק 5
  3.0 -16.0 -18.0 2.3 -28.7 16866 14999 עמיר גליה - לשם יוספה 6
  -9.0 0.0 9.0 -42.0 -42.0 15601 13694 דמתי נתן - צור רות 7
  0.0 -32.0 -32.0 -11.4 -75.4 18363 6440 הסל שמעון - נחשון אבנר 8
  -36.0 0.0 -53.0 -22.9 -111.9 22960 18362 חרף שלום - שביט ויקטו 9
  -15.0 -13.7 0.0     15393 16864 אהרונוביץ - מרציאנו אל 10
  -55.0   21.0     6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 11
  52.0         2924 439 קריגל רמי - בלום דוד 12
  26.0         12783 6440 הסל שמעון - בן משה מיכ 13
  14.0         2934 2621 סלטי חיים - צדיק ארז 14
  -12.0         18363 4654 חייט צבי - נחשון אבנר 15
    -45.0       3004 3003 אימר ז'ק ) - אימר נינט 16

תוצאות תחרות אחרונה:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
7 2924 4173 ויסר חיים - בלום דוד 66.3 1
6 7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 24.0 2
4 1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 10.3 3
4 16866 14999 עמיר גליה - לשם יוספה 2.3 4
  11730 4172 פול יואכים - פקר סמי -1.0 5
  18363 6440 הסל שמעון - נחשון אבנר -11.4 6
  5870 5869 נזרי מרים - נזרי יצחק -19.4 7
  22960 18362 חרף שלום - שביט ויקטו -22.9 8
  15601 13694 דמתי נתן - צור רות -42.0 9

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.