מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - הנדיקאפ אביב 2013


מספר מושב: 3 מתוך 3, תאריך: 30/04/2013


תוצאות סופיות:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
3 68.25 55.73 57.32 60.43 4173 2924 בלום דוד - ויסר חיים 1
2 50.00 61.29 50.97 54.09 2934 7142 מרציאנו יצ - צדיק ארז 2
2 69.75 44.10 43.30 52.38 16866 14999 עמיר גליה - לשם יוספה 3
2 56.25 50.00 50.00 52.08 7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 4
1 42.38 59.11 54.35 51.95 4172 11730 פקר סמי - פול יואכים 5
  49.75 51.00 39.89 46.55 13694 6440 הסל שמעון - דמתי נתן 6
  41.00 37.51     2921 6422 גינזבורג ש - זוארץ אבי 7

תוצאות תחרות אחרונה:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
7 4173 2924 בלום דוד - ויסר חיים 57.32 1
6 4172 3614 מלר אסתר - פול יואכים 54.35 2
4 18363 395 שני רות - נחשון אבנר 53.38 3
4 2934 7142 מרציאנו יצ - צדיק ארז 50.97 4
3 7371 11560 גליקסמן דו - פשה רוני 50.00 5
  2621 1212 זייד שמואל - סלטי חיים 48.79 6
  16866 14999 עמיר גליה - לשם יוספה 43.30 7
  13694 6440 הסל שמעון - דמתי נתן 39.89 8

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.