מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - מוקדמות אליפות אילת 2012


מספר מושב: 5 מתוך 5, תאריך: 25/12/2012


תוצאות מצטברות:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב 5 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
6 38.0 82.3 11.0 15.0 8.0 154.3 15393 16864 אהרונוביץ - מרציאנו אל 1
5 0.0 49.8 40.4 7.6 16.0 113.8 6440 11730 פקר סמי - הסל שמעון 2
4 36.0 -20.6 10.0 28.4 59.0 112.8 2934 439 קריגל רמי - צדיק ארז 3
3 37.0 0.0 9.8 12.0 53.0 111.8 2924 7142 מרציאנו יצ - בלום דוד 4
2 0.0 20.6 17.5 10.9 10.0 59.0 12783 13694 דמתי נתן - בן משה מיכ 5
2 11.0 -17.3 4.4 26.2 2.0 26.3 18363 4654 חייט צבי - נחשון אבנר 6
2 -37.0 -3.0 7.6 50.0 1.0 18.6 11560 7371 פשה רוני - גליקסמן דו 7
  0.0 19.5 -9.8 10.9 -26.0 -5.4 1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 8
  18.0 30.3 -9.8 -17.5 -38.0 -17.0 2921 6422 גינזבורג ש - זוארץ אבי 9
  2.0 -40.1 10.9 -26.2 -20.0 -73.4 14999 16866 לשם יוספה - עמיר גליה 10
  7.0 -58.5 0.0 -46.0 -40.0 -137.5 22960 18362 חרף שלום - שביט ויקטו 11
  0.0 -39.0 -6.0 -91.6 -32.0 -168.6 0 1240 ELENORA - בנישו יוסף 12
  -24.0 6.5 -34.9       395 4173 ויסר חיים - שני רות 13

תוצאות תחרות אחרונה:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
10 2934 439 קריגל רמי - צדיק ארז 59.0 1
8 2924 7142 מרציאנו יצ - בלום דוד 53.0 2
6 6440 11730 פקר סמי - הסל שמעון 16.0 3
5 12783 13694 דמתי נתן - בן משה מיכ 10.0 4
4 395 16864 אהרונוביץ - שני רות 8.0 5
3 0 8101 שגב זאב ד" - שיף 7.0 6
3 18363 4654 חייט צבי - נחשון אבנר 2.0 7
2 11560 7371 פשה רוני - גליקסמן דו 1.0 8
  14999 16866 לשם יוספה - עמיר גליה -20.0 9
  19276 2621 סלטי חיים - זהבי יוחנן -26.0 10
  0 1240 ELENORA - בנישו יוסף -32.0 11
  2921 6422 גינזבורג ש - זוארץ אבי -38.0 12
  22960 18362 חרף שלום - שביט ויקטו -40.0 13

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.