מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע קיץ 2012


מספר מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 28/08/2012


תוצאות תחרות אחרונה:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
10 6440 12783 בן משה מיכ - הסל שמעון 62.96 1
8 2934 439 קריגל רמי - צדיק ארז 61.69 2
6 4172 11730 פקר סמי - פול יואכים 61.46 3
5 6422 2924 בלום דוד - גינזבורג ש 57.75 4
4 16866 14999 עמיר גליה - לשם יוספה 55.90 5
  4181 395 שני רות - ברגיל אבי 48.73 6
  1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 44.10 7
  15601 18603 קצירי אורי - צור רות 42.71 8
  23029 22960 שביט ויקטו - רוזנצוויג 34.61 9
  22873 22875 כחלון ניסי - ברינאי יור 30.09 10

תוצאות מצטברות:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
4 61.11 48.73 62.81 61.69 58.59 2934 439 קריגל רמי - צדיק ארז 1
3 47.22 59.14 50.25 62.96 54.89 6440 12783 בן משה מיכ - הסל שמעון 2
3 54.86 50.00 52.12 61.46 54.61 4172 11730 פקר סמי - פול יואכים 3
2 47.22 57.52 55.22 57.75 54.43 6422 2924 בלום דוד - גינזבורג ש 4
2 60.42 55.32 50.47 48.73 53.73 4173 395 שני רות - ויסר חיים 5
1 50.00 44.44 49.91 55.90 50.06 16866 14999 עמיר גליה - לשם יוספה 6
  51.39 45.25 49.06 42.71 47.10 15601 13694 דמתי נתן - צור רות 7
  40.97 36.11 50.00 30.09 39.29 22873 22875 כחלון ניסי - ברינאי יור 8
  50.00 38.43 30.78 34.61 38.46 23029 22960 שביט ויקטו - רוזנצוויג 9
  41.67 65.51 47.19     18363 4654 חייט צבי - נחשון אבנר 10
      55.00 44.10   1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 11
  45.14 49.54       16864 15393 מרציאנו אל - אהרונוביץ 12
        48.73   4181 395 שני רות - ברגיל אבי 13
      47.19     0 5870 נזרי יצחק - נזרי שלי 14
        42.71   15601 18603 קצירי אורי - צור רות 15

תוצאות הנדיקאפ - תחרות אחרונה:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
9 6440 12783 בן משה מיכ - הסל שמעון 63.96 1
7 16866 14999 עמיר גליה - לשם יוספה 61.90 2
6 4172 11730 פקר סמי - פול יואכים 59.46 3
5 6422 2924 בלום דוד - גינזבורג ש 57.75 4
4 2934 439 קריגל רמי - צדיק ארז 56.69 5
  15601 18603 קצירי אורי - צור רות 48.71 6
  4181 395 שני רות - ברגיל אבי 45.73 7
  23029 22960 שביט ויקטו - רוזנצוויג 44.61 8
  1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 42.10 9
  22873 22875 כחלון ניסי - ברינאי יור 40.09 10

תוצאות הנדיקאפ - מצטבר:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
4 48.22 60.14 51.25 63.96 55.89 6440 12783 בן משה מיכ - הסל שמעון 1
3 50.00 50.44 55.91 61.90 54.56 16866 14999 עמיר גליה - לשם יוספה 2
3 47.22 57.52 55.22 57.75 54.43 6422 2924 בלום דוד - גינזבורג ש 3
2 56.11 43.73 57.81 56.69 53.59 2934 439 קריגל רמי - צדיק ארז 4
2 52.86 50.00 50.12 59.46 53.11 4172 11730 פקר סמי - פול יואכים 5
1 55.39 49.25 53.06 46.71 51.10 15601 13694 דמתי נתן - צור רות 6
1 57.42 52.32 47.47 45.73 50.73 4173 395 שני רות - ויסר חיים 7
  50.97 46.11 50.00 40.09 46.79 22873 22875 כחלון ניסי - ברינאי יור 8
  50.00 48.43 40.78 44.61 45.96 23029 22960 שביט ויקטו - רוזנצוויג 9
  44.67 68.51 50.19     18363 4654 חייט צבי - נחשון אבנר 10
  47.14 51.54 50.00     16864 15393 מרציאנו אל - אהרונוביץ 11
      53.00 42.10   1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 12
      52.19     0 5870 נזרי יצחק - נזרי שלי 13
        48.71   15601 18603 קצירי אורי - צור רות 14
        45.73   4181 395 שני רות - ברגיל אבי 15

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.