מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע יעקב מלר TB 2020


מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 15/09/2020

תוצאות סופיות:

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 69.0 20.0 7.0 6.0 36.0 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 5
2 31.0 -16.0 [A] 21.0 26.0 צדיק ארז - כהן ליאור 2934 40424 4
3 23.0 7.0 [A] 28.0 -12.0 עמיר גליה - לשם יוספה 14999 16866 3
4 18.0 15.0 3.0 -13.0 13.0 סלטי חיים - בן חיון משה 2621 19277 3
5 14.0 17.0 -3.0 15.0 -15.0 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 2
6 7.0 24.0 -3.0 7.0 -21.0 זהבי יוחנן - נצר גמליאלי 19276 41832 2
7 -4.0 -6.0 1.0 1.0 [A] גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
8 -43.0 -10.0 [A] -6.0 -27.0 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
9 -45.0 -33.0 -5.0 -7.0 [A] זוארץ אבי - דמתי נתן 2921 13694  
    -18.0   -40.0   רוזנצוויג מרדכי - גברי מעיין 23029 41825  
        -12.0   נחשון אבנר - בן משה מיכאל 18363 12783  
          -15.0 שגב זאב ד"ר - בלום דוד 8101 2924  
    -16.0       זייד שמואל - צדיק ארז 1212 2934  

תוצאות תחרות אחרונה:

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 24.0 זהבי יוחנן - נצר גמליאלי 19276 41832 8
2 20.0 פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל 4172 16864 6
3 17.0 ויסר חיים - בלום דוד 4173 2924 5
4 15.0 סלטי חיים - בן חיון משה 2621 19277 4
5 7.0 עמיר גליה - לשם יוספה 14999 16866 3
6 -6.0 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371  
7 -10.0 פרסטיי ברכה - בונים רוני 41831 41837  
8 -16.0 זייד שמואל - צדיק ארז 1212 2934  
9 -18.0 רוזנצוויג מרדכי - גברי מעיין 23029 41825  
10 -33.0 זוארץ אבי - דמתי נתן 2921 13694  

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.