מועדון ברידג' אילת

דף תוצאות - גביע בנישו 2012


מספר מושב: 4 מתוך 4, תאריך: 31/01/2012


תוצאות הסיבוב:

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
10 439 2924 בלום דוד - קריגל רמי 66.32 1
8 2621 1212 זייד שמואל - סלטי חיים 54.05 2
6 18363 19275 כהן שלומי - נחשון אבנר 53.82 3
5 4654 395 שני רות - חייט צבי 53.59 4
4 2934 7142 מרציאנו יצ - צדיק ארז 50.93 5
  0 0 רוזנטל - רוזנטל 48.50 6
  4172 4181 ברגיל אבי - פול יואכים 46.41 7
  6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 46.30 8
  15393 16864 אהרונוביץ - מרציאנו אל 45.95 9
  9759 15601 צור רות - לבהר מישל 34.14 10

תוצאות מצטברות:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
4 54.38 54.55 60.65 54.05 55.91 2621 1212 זייד שמואל - סלטי חיים 1
3 43.12 58.64 51.85 66.32 54.98 439 2924 בלום דוד - קריגל רמי 2
3 66.88 39.55 50.93 50.93 52.07 2934 7142 מרציאנו יצ - צדיק ארז 3
2 65.00 54.09 40.74 46.30 51.53 6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 4
  55.62 49.55 46.30 48.50 49.99 0 0 רוזנטל - רוזנטל 5
  55.00 49.55 44.91 45.95 48.85 15393 16864 אהרונוביץ - מרציאנו אל 6
  46.88 40.00 47.22 53.82 46.98 18363 19275 כהן שלומי - נחשון אבנר 7
  43.75     53.59   4654 395 שני רות - חייט צבי 8
    60.91   34.14   9759 15601 צור רות - לבהר מישל 9
  42.50     46.41   4172 4181 ברגיל אבי - פול יואכים 10
    63.64       4172 6440 הסל שמעון - פול יואכים 11
      60.19     6440 4181 ברגיל אבי - הסל שמעון 12
      59.26     9445 4654 חייט צבי - יעקב יצחק 13
  56.25         12783 1240 בנישו יוסף - בן משה מיכ 14
    47.27       0 4654 JAAP - חייט צבי 15
    46.82       395 0 דניאלסון - שני רות 16
  43.12         2924 16866 לשם יוספה - בלום דוד 17
      37.96     11730 15601 צור רות - פקר סמי 18
    35.45       16866 4173 ויסר חיים - לשם יוספה 19
  20.62         0 13694 דמתי נתן - יורם 20

תוצאות הנדיקאפ:

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
4 65.62 59.55 56.30 58.50 59.99 0 0 רוזנטל - רוזנטל 1
3 53.88 47.00 54.22 60.82 53.98 18363 19275 כהן שלומי - נחשון אבנר 2
3 52.38 52.55 58.65 52.05 53.91 2621 1212 זייד שמואל - סלטי חיים 3
2 66.00 55.09 41.74 47.30 52.53 6422 2921 זוארץ אבי - גינזבורג ש 4
2 44.12 54.64 47.85 62.32 52.23 439 2924 בלום דוד - קריגל רמי 5
1 57.00 51.55 46.91 47.95 50.85 15393 16864 אהרונוביץ - מרציאנו אל 6
  63.88 36.55 47.93 47.93 49.07 2934 7142 מרציאנו יצ - צדיק ארז 7

קורס ברידג'

הצטרפו לקורס ברידג' בהנחיית ארז צדיק (רב אמן כסף).
הקורס בן 12 מפגשים ועלותו 600 ש"ח.

לפרטים נוספים אבנר נחשון, טלפון: 050-3959895.